JYSK istnieje w Polsce od 2000 roku. Pierwszy sklep powstał w Gdańsku i tutaj też ma siedzibę administracja główna oraz centrum usług wspólnych dla pozostalych krajów sieci.

JYSK Polska to ponad 270 sklepów, w których zakupy robi rocznie prawie 13 milionów Polaków. Sieć dynamicznie się rozwija, każdego roku otwieranych jest kilkanaście nowych placówek.

Firma prowadzi również sprzedaż on-line. 

Również w Polsce znajduje się Centrum Dystrybucji w Radomsku, które obsługuje około 600 sklepów JYSK w 7 krajach europejskich.


Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa: https://jysk.pl/
Poziom: 1         Lokal: